xx

Asmens duomenų naudojimo principai

Asmens duomenų apsauga


1.   Informacija apie Soft Cotton

1.1.    Šios SOFT COTTON s.r.o., įmonės kodas 28604679, buveinės adresas 1 – Frydecka 770/291, pašto kodas 719 00, Ostrava, registruotos Apylinkės teismo tvarkomame Komerciniame registre, bylos Nr. C 34234 (toliau – „SOFT COTTON“) asmens duomenų tvarkymo taisyklės nustato www.SoftCotton.lt svetainės lankytojų ir elektroninių informacijos kanalų (toliau – „Interneto svetainė / Programos“), registruotų naudotojų (toliau – „Naudotojas“), pirkimo užsakymus naudojantis Interneto svetaine pateikiančių SOFT COTTON klientų (toliau – „Klientas“) asmens duomenų tvarkymo principus.

1.2. Tvarkydama asmens duomenis SOFT COTTON veikia kaip duomenų valdytojas ir nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones

1.3. SOFT COTTON duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirtas Marek Zadrapa, softcotton@softcotton.lt.

2.   Kokius duomenis mes tvarkome?

2.1.   Klientų pateikta informacija. SOFT COTTON tvarko Naudotojų ir Klientų asmens duomenis. Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums registruodamiesi SOFT COTTON arba pateikdami pirkimo užsakymą.

2.2. Šiuos duomenis sudaro el. pašto adresas, o Klientų atveju – taip pat vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, mokėjimo, prisijungimo ir identifikavimo duomenys, informacija apie užsakytas prekes ar paslaugas, informacija apie sutartį ir jos vykdymą. Jei pageidaujate, taip pat galite nurodyti kitą informaciją, pavyzdžiui, darbdavio adresą ar gimimo datą arba pastabą apie pageidaujamus pristatymo laikus.

2.3. Informacija iš „Facebook“. Jei registruositės naudodami „Facebook“ socialinio tinklo paskyrą, SOFT COTTON suteikiama prieiga prie Jūsų viešai rodomo profilio, gimimo datos, informacijos apie dabartinę gyvenamąją vietą ir el. pašto adresą. Jūsų „Facebook“ viešai rodomame profilyje taip pat gali būti matomas jūsų vardas ir pavardė, profilio nuotrauka, amžiaus kategorija, informacija apie jūsų lytį ir kita vieša informacija, priklausanti nuo jūsų parinkčių.

2.4. Informacija gauta naudojant slapukus. Siekdama tobulinti savo reklamines kampanijas bei produktų ir paslaugų pasiūlymus, SOFT COTTON naudoja informaciją apie Klientų įsigytas prekes. Jei leidote savo naršyklėje išsaugoti slapukus ir sutinkate su jų naudojimu, SOFT COTTON slapukų pagalbą gaus informaciją apie jūsų lankymąsi Interneto svetainėje, peržiūrėtus produktus ir kitą veiklą Interneto svetainėje.

2.5. SOFT COTTON nerenka ar bet kaip kitaip netvarko jokių specialių kategorijų asmens duomenų, įskaitant, pavyzdžiui, informacijos apie jūsų sveikatą, tikėjimą ar įsitikinimus, ir pan.

3.    Kokiais tikslais tvarkome asmens duomenis?

3.1. Norėdami įvykdyti jūsų pirkimo užsakymą, t.y. įvykdyti SOFT COTTON ir Kliento sudarytą sutartį, mes naudojame jūsų vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis. Šiuo atveju duomenų tvarkymas apima pirkimo užsakymo ir administravimo procesą , įskaitant apmokėjimą už įsigytas prekes ir jų pristatymą. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas remiantis sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu arba siekiant įvykdyti mums privalomas teisines prievoles. Jums nepateikus duomenų, SOFT COTTON negalės administruoti jūsų pirkimo užsakymo.

3.2. Siekdama Klientams pranešimų forma pasiūlyti įsigyti savo produktus, SOFT COTTON naudoja, elektroninio pašto adresą o, kartais, telefono numerį SMS žinutėms siųsti. Šiuo atveju mes siunčiame pranešimus apie su jūsų iš SOFT COTTON jau įsigytomis prekėmis susijusius produktus. Asmens duomenų tvarkymą vykdome siekdami įgyvendinti SOFT COTTON teisėtus interesus. Jūs turite galimybę bet kuriuo metu atsisakyti tokių pranešimų prenumeratos arba kitaip pareikšti nesutikimą su tokiu asmens duomenų tvarkymu. Pranešimus galime siųsti Klientams, kurie užsiregistruoja po šių taisyklių įsigaliojimo ir pateikia užsakymus SOFT COTTON, remiantis laisvanoriškai duotu sutikimu gauti pranešimus. Tokio sutikimo nedavimas neturės įtakos pirkimo užsakymo įvykdymui. Sutikimą gauti SOFT COTTON pranešimus jūs galite duoti registruodamiesi SOFT COTTON ar vėliau, Naudotojo paskyros parinktyse. Atkreipkite dėmesį, kad SOFT COTTON gali užsiregistruoti tik vyresni nei 15 metų asmenys. Duotą sutikimą galite bet kada atšaukti spustelėdami kiekviename pranešime esančią atitinkamą nuorodą arba pakeisdami Naudotojo paskyros nustatymus. Siekiant įgyvendinti pirmiau nurodytus teisėtus SOFT COTTON interesus, jums atšaukus sutikimą mes nebenaudosime Jūsų duomenų pranešimams siųsti.

3.3. Siekdama pristatyti SOFT COTTON ir pasiūlyti savo produktus Naudotojams siunčiamuose pranešimuose, SOFT COTTON naudos Jūsų el. pašto adresą. Toks asmens duomenų tvarkymas atliekamas tik remiantis jūsų sutikimu gauti pranešimus, kuris yra visiškai laisvanoriškas. Net ir nedavę tokio sutikimo, galite visa apimtimi naudotis mūsų Interneto svetaine / Programa. Savo sutikimą SOFT COTTON Jūs duodate naudodamiesi SOFT COTTON prenumeratos forma. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti spustelėdami kiekviename pranešime esančią atitinkamą nuorodą.

3.4. Siekiant paprastesnio ir spartesnio užsakymo proceso, mes naudojame jūsų duomenis, kuriuos pateikėte registruodamiesi SOFT COTTON Naudotojo profilyje arba pateikdami ankstesnį pirkimo užsakymą. Šie duomenys naudojami išankstiniam užsakymo formos užpildymui, siekiant supaprastinti būsimus pirkimus. Šiuo tikslu mes tvarkome jūsų tapatybės nustatymo, kontaktinius duomenis, adresą ir prisijungimo duomenis, reikalingus sutarties įvykdymui arba ikisutartinių įsipareigojimų, tokių kaip Naudotojo paskyros tvarkymas, įgyvendinimui. Siekdami spartesnio užsakymo formos užpildymo Jūs galite laisvanoriškai nurodyti tokius asmens duomenis savo naudotojo profilyje. Tokių duomenų išankstinis nenurodymas nedaro neigiamos įtakos Jūsų pirkimo užsakymo užpildymui. Naudotojo profilio ar registracijos duomenis galite ištrinti ar pakeisti kaip nurodyta šio dokumento 4 punkte.

3.5. Norėdami išsiųsti informaciją apie SOFT COTTON prekių, kurių šiuo metu nėra SOFT COTTON sandėlyje, atvežimą į sandėlį, mes naudojame jūsų asmens duomenis, kuriuos nurodėte užpildydami formą „Stebimi produktai“, kad informuotume jus apie tai, jog prekės atvežtos į sandėlį. Šiuo atveju mes tvarkome jūsų asmens duomenis remdamiesi jūsų sutikimu, kad išsiųstume jums informaciją apie prekių atvežimą į sandėlį. Jūsų sutikimas yra visiškai laisvanoriškas ir jį bet kada galite atšaukti spustelėję produkto aprašyme esantį mygtuką „Atšaukti“, savo naudotojo profilyje ir (arba) adresu softcotton@softcotton.lt, arba pasinaudoję kita šiame dokumente pateikta kontaktine informacija.

3.6. Siekdama vykdyti teisinius įsipareigojimus susijusius su skundų dėl SOFT COTTON prekių ar paslaugų priėmimu ir nagrinėjimu, SOFT COTTON tvarkys skundo formoje pateikiamą informaciją. Toks asmens duomenų tvarkymas atliekamas siekiant įvykdyti mums nustatytas teisines prievoles. Jei manote, kad jūsų įsigyta prekė turi trūkumų, galite pateikti mus pretenziją, naudodami skundo formą / lydraštį pateikiamus paštu ar kitu būdu arba užpildydami juos bet kurioje iš SOFT COTTON prekybos vietų. Tokiu atveju mes tvarkome jūsų tapatybės, kontaktinius, adreso duomenis ir informaciją apie užsakytas prekes ar paslaugas, apie sutartį ir apie sutarties vykdymą. Remiantis teisės aktų nuostatomis, SOFT COTTON yra įpareigota tvarkyti jūsų asmens duomenis, kurie būtini tam, kad jūs galėtumėte pateikti savo skundą dėl SOFT COTTON teikiamų prekių ar paslaugų, su sąlyga, kad esate vartotojas. Kai skundu priimame ir nagrinėjame savo nuožiūra (tai yra ne pagal teisės aktų įpareigojimus), mes tvarkome asmens duomenis apie jus, kurie yra būtini, kad galėtume išspręsti jūsų skundą ir taip įvykdyti kitus iš sutarties kylančius mūsų įsipareigojimus.

3.7. Siekdama tikslingesnio reklamos organizavimo ir SOFT COTTON pardavimų skatinimo, SOFT COTTON naudodama slapukus tvarko informaciją apie apsilankymus Interneto svetainėje, peržiūrėtus produktus ir kitus Interneto svetainėje atliekamus veiksmus. Toks asmens duomenų tvarkymas galimas tik remiantis jūsų sutikimu slapukų naudojimui. Šis sutikimas yra visiškai laisvanoriškas. Paprastai, remdamasi aukščiau pateiktais duomenimis, SOFT COTTON renka statistiką, analizuoja ir teikia ataskaitas apie naudotojų veiksmus Interneto svetainėje. Jais remiantis galima tikslingiau nukreipti reklamą arba pritaikyti Interneto svetainės turinį pagal tai, kas jus iš tikrųjų domina ir ko ieškote, ar kas domina platesnę Naudotojų grupę. Šiuo atveju asmens duomenų tvarkymas paprastai yra automatizuotas. Daugiau informacijos apie slapukus rasite čia.

3.8. Slapukai taip pat naudojami SOFT COTTON partnerių programos įgyvendinimui, tai yra jų pagalba renkama informacija, ar per 30 dienų nuo SOFT COTTON reklaminio skelbimo paspaudimo įsigijote kokių nors prekių kitose svetainėse. Toks asmens duomenų tvarkymas galimas tik remiantis jūsų sutikimo su šių slapukų naudojimu, kurį prieš tai davėte mūsų partnerių interneto svetainėje, t.y. interneto svetainėje, kurioje spustelėjote SOFT COTTON reklaminį skelbimą, pagrindu. Jei duodate tokį sutikimą ir tuo pačiu sutinkate, kad slapukai būtų saugomi šiems tikslams SOFT COTTON svetainėje, šie slapukai bus naudojami vadovaujantis slapukų politika.

3.9. Norėdami užtikrinti tinkamą Klientų aptarnavimą, mes naudosime jūsų vardą ir el. pašto adresą, kuriuos jūs pateikėte tam skirtame interneto svetainės pokalbių lange prieš pradėdami internetinį pokalbį su SOFT COTTON darbuotojais. Pateikdami savo duomenis, jūs išreiškiate sutikimą su pirmiau nurodytų duomenų tvarkymu. Šių duomenų mes nenaudosime kitais tikslais, nei tinkamam klientų aptarnavimui internetinio pokalbio metu užtikrinti.

4.   Sutikimo atšaukimas ir reklaminių pranešimų siuntimo atsisakymas

4.1. Reklaminiai pranešimai. SOFT COTTON Naudotojai ir Klientai gali bet kuriuo metu atsisakyti reklaminių pranešimų siuntimo:

 • paspaudę kiekvieno pranešimo apačioje esančią atitinkamą nuorodą;
 • naudotojo paskyros nustatymuose;
 • pareikšdami nesutikimą su SOFT COTTON vykdomu asmens duomenų tvarkymu el. paštu softcotton@softcotton.lt arba kitais šiose taisyklėse nurodytais kontaktais.

4.2. Slapukai. Jei norite savo įrenginyje atsisakyti slapukų išsaugojimo, galite pakeisti nustatymus savo naršyklėje. Jums atsisakius visų slapukų, tam tikros Interneto svetainės dalys gali veikti netinkamai. Daugiau informacijos apie slapukų atsisakymą ir ištrynimą rasite čia.

5.   Kas turi prieigą prie asmens duomenų?

5.1.    Visų pirma asmens duomenis tvarko SOFT COTTON ir jos darbuotojai. Visiems prieigą prie asmens duomenų turintiems asmenims galioja konfidencialumo pareiga kuri išlieka galioti ir nutraukus darbo santykius su SOFT COTTON.

5.2. Be to, SOFT COTTON kaip duomenų valdytojas asmens duomenų tvarkymui yra pasitelkusi kitus subjektus - duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytoju laikomas bet kuris subjektas, kuris SOFT COTTON pavedimu tvarko asmens duomenis SOFT COTTON nustatytais tikslais. Jei reikalingas jūsų sutikimas su tvarkymu jūsų duomenis tvarkytojams perduodame tik tuo atveju, jei jis buvo gautas. Tvarkytojams teikiame tik jų paslaugoms teikti reikalingus duomenis. Toliau nurodyti subjektai yra SOFT COTTON pasitelkti duomenų tvarkytojai:

 • UAB „Itella Logistics“, UAB "DPD Lietuva",“OMNIVA LT” Ltd., Zásilkovna s.r.o., General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., PPL a.s (vežėjai)
 • Google LLC (internetinės rinkodaros priemonės)
 • DiffSolutions s.r.o (el. paštas)
 • Facebook, Inc. (internetinės rinkodaros priemonės)
 • VIVnetworks.com s.r.o. (partnerystės programa)
 • BIANO s.r.o.
 • Glami s.r.o.
 • Favi s.r.o
 • Pinterest, Inc.
 • PayU S.A.

6.   Kiek trunka mūsų vykdomas jūsų duomenų tvarkymas?

6.1.    „SOFT COTTON“ tvarko asmens duomenis sutarties vykdymo tikslu visą pirkimo užsakymų administravimo laikotarpį, įskaitant apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Pagal teisės aktus SOFT COTTON saugo tam tikrus apskaitos dokumentuose esančius duomenis.

6.2. Rinkodaros pranešimai Naudotojams siunčiami tol, kol galioja jų sutikimas. Klientams rinkodaros pranešimai siunčiami tol, kol asmuo atsisakys jų gavimo arba kol bus pareikštas nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu. Tačiau tokie pranešimai siunčiami ne ilgiau kaip 10 metų. Po to SOFT COTTON paprašys jūsų duoti naują sutikimą.

6.3. Naudojant slapukus rinkodaros tikslu surinktus duomenis SOFT COTTON tvarko visą jūsų sutikimo naudoti slapukus galiojimo laiką, t. y. laikotarpį, kurį leidžiate saugoti slapukus savo naršyklėje, arba iki tokio sutikimo atšaukimo.

6.4. SOFT COTTON tolesnį asmens duomenų tvarkymą pasibaigus minėtiems laikotarpiams vykdo tik tuo atveju, kai tai būtina vykdant iš SOFT COTTON taikomų teisės aktų kylančius įsipareigojimus.

7.   Kokias teises turite?

7.1.   Dėl asmens duomenų tvarkymo galite susisiekti su SOFT COTTON ir paprašyti:

 • Informacijos apie SOFT COTTON tvarkomus asmens duomenis, apie asmens duomenų tvarkymo tikslą ir pobūdį, įskaitant informaciją apie asmens duomenų gavėjus, išskyrus SOFT COTTON, jei tokių būtų. Bendro pobūdžio informacija apie asmens duomenų tvarkymo veiklą yra pateikta šiose taisyklėse.
 • Prieigos prie asmens duomenų, kuriuos pateikėte SOFT COTTON, registruodamiesi arba pateikdami pirkimo užsakymą. Jei pasinaudosite šia teise, SOFT COTTON patvirtins jums, ar asmens duomenys yra tvarkomi ir kokie konkrečiai, taip pat šie duomenys bus jums prieinami kartu su informacija apie jų tvarkymą, jei to prireiktų.
 • Asmens duomenų ištaisymo su sąlyga, kad jie yra netikslūs arba neišsamūs. SOFT COTTON gali tinkamai administruoti jūsų pirkimo užsakymą tik turėdama aktualią informacija.
 • Asmens duomenų tvarkymo apribojimo ar pakeitimo ar ištrynimo (pvz., asmens duomenų blokavimo, taisymo, papildymo ar sunaikinimo), jei manote, kad SOFT COTTON vykdomas asmens duomenų tvarkymas yra nesuderinamas su jūsų asmeninio ir privataus gyvenimo apsauga arba prieštarauja teisės aktams.
 • Asmens duomenų ištrynimo (t.y. teisė būti pamirštam) arba jų tvarkymo apribojimo, jei jie nebėra reikalingi nurodytais tikslais arba jei SOFT COTTON nebeturi jokio teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis, įskaitant atvejus, kai nesutinkate su tolesniu jūsų duomenų tvarkymu. Esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, SOFT COTTON sunaikins visus ar dalį jūsų duomenų.
 • Remiantis SOFT COTTON jūsų duotu sutikimu gautų automatizuotai tvarkomų asmens duomenų perdavimo kitam subjektui (teisė perkelti asmens duomenis), kai SOFT COTTON jūsų pageidavimu perduoda jūsų asmens duomenis jums įprastu formatu jums ar kitam duomenų valdytojui.

7.2. Be to, SOFT COTTON klientai gali nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jei siunčiami reklaminiai pranešimai arba atliekamas pirkimo preferencijų vertinimas, ir tuo pagrindu SOFT COTTON nedelsdama nutraukia asmens duomenų tvarkymą šiais tikslais.

7.3. Be pirmiau nurodytų įgaliojimų, SOFT COTTON pažeidus prievoles, visada turite galimybę kreiptis į Asmens duomenų apsaugos tarnybą – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

8.    Saugumas ir duomenų apsauga

8.1.   SOFT COTTON yra įsipareigojusi saugiai laikyti ir saugoti jūsų asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis galiojančių taisyklių, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). SOFT COTTON daug dėmesio skiria techninei ir organizacinei tvarkomų duomenų apsaugai tvarkant asmens duomenis.

8.2. Visi elektroniniai asmens duomenys saugomi duomenų bazėse ir sistemose, prie kurių gali prisijungti tik tie asmenys, kuriems priklauso tiesiogiai tvarkyti asmens duomenis šiose taisyklėse nurodytais tikslais. Prieiga prie šių asmens duomenų yra apsaugota slaptažodžiu ir kitomis priemonėmis. SOFT COTTON reguliariai tikrina asmens duomenų saugumą ir mūsų apsauga yra nuolat tobulinama.

9.   Kontaktiniai duomenys

9.1.   Susisiekite su SOFT COTTON el. paštu softcotton@softcotton.lt jei norite daugiau sužinoti apie mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą ar pasinaudoti savo teisėmis.

10.   Galiojimas

10.1.    Šios taisyklės galioja nuo 01.06.2024.